Tontin lohkominen
Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisella hakemuksella tai hakemuksetta maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille ilmoituksen määräalan lainhuudosta. Hakemuksetta käynnistyneestä lohkomisesta ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

Lohkominen kestää noin 3 - 6 kuukautta. Tarvittaessa lohkomista voi kiirehtiä ottamalla yhteyttä kaupungin maanmittauspalveluihin.


Lohkomisesta peritään kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen korvaus.

Toimi näin

Tontin lohkomiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä kaupungin maanmittauspalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Tontin lohkomisen hakijan on omistettava koko tontin alue.

Maksullisuustieto

Kiinteistömaksutaksan mukainen korvaus

Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.


Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Toimipiste

Ronkaalankuja 2 B
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Kartoittaja +358 444456278