Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen
Maakuntakaavalla pyritään edistämään maakunnan strategista kehittämistä. Kaavan laatii maakunnan liitto, hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö. Maakuntakaava ohjaa alempia kaavatasoja.
Kenelle ja millä ehdoin
Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palveluluokat

Maankäyttö, kaavoitus ja tontit