Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.
Haapajärven rakennusvalvonta tuottaa palvelut myös Kärsämäen kunnalle ja Reisjärven kunnalle.

Rakennusvalvonnan aukioloajat kesällä 2024

Rakennusvalvonta on suljettu 5.7.-28.7.2024. Tänä aikana ei tehdä päätöksiä eikä suoriteta katselmuksia.
Toiminta on lisäksi supistettua ajalla 17.6.-11.8.2024.
Katselmuksia varatessa on hyvä huomioida, että niihin voi olla tavallista pidempi jonotusaika. Lupakäsittelyssä tulee varautua normaalia pidempään käsittelyaikaan. Rakennusluvan voi laittaa vireille Lupapisteen kautta (www.lupapiste.fi).

Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää poikkeamispäätöstä tai suunittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Tällöin ole yhteydessä peruskunnan viranomaiseen.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista, sekä jäljellä olevasta rakennusoikeudesta hankkeen suunnittelua varten.

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa, samon maisemaa muuttava maisematyö. Myös useimmat korjaus- ja muutostyöt edellyttävät lupaa. Tarvittava lupa riippuu siitä, millaisesta rakennustoimenpiteestä on kysymys.

Lupapäätökset julkaistaan Haapajärven kaupungin verkkosivujen ilmoitustaululla sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungintalon aulassa.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä rakennusvalvontaan ja kysy lisää!

Rakennustarkastajat:
Haapajärvi ja Reisjärvi
Laura Kananen
0444456153
laura.kananen(at)haapajarvi.fi
- Tiistaisin Reisjärvellä

Kärsämäki
Marko Pohlman
0403008260
marko.pohlman(at)pyhajarvi.fi
-Torstaisin Kärsämäellä

Lupasihteerit:
Kati Anttila
0444456154
kati.anttila(at)haapajarvi.fi
-toimipiste Haapajärvi

Päivi Kokkoniemi
0403008262
paivi.l.kokkoniemi(at)haapajarvi.fi
- toimipiste Reisjärvi