Jätevesijärjestelmän muutoslupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää aina toimenpidelupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmä hyväksytään rakennusluvan yhteydessä. Liitä jätevesijärjestelmän rakentamista tai sen toiminnan tehostamista koskeva suunnitelma rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

Ympäristönsuojelu antaa jätevesisuunnitelmasta lausunnon rakennusvalvonnalle rakennus- tai toimenpidelupaa varten.


Kiinteistöt, joissa syntyvät jätevesimäärät ovat hyvin vähäisiä (kantovesi) käsitellään tapauskohtaisesti, mutta näissäkin tapauksissa jätä ilmoitus. Lupa-asioissa käänny rakennusvalvonnan puoleen.

Toimi näin

Jätä toimenpidelupahakemus Lupapisteessä tai Rakennusvalvonnan lomakkeet -sivulta löytyvillä lomakkeilla. Liitä hakemukseen jätevesijärjestelmän suunnitelma, virallinen karttaote, naapureiden kuuleminen, vastaavan työnjohtajan hakemus sekä käyttö- ja huolto-ohje. Löydät toimintaohjeet rakennusvalvonnan nettisivuilta.
Jätevesijärjestelmän suunnittelu tulee teettää vesihuoltotekniikkaan erikoistuneella suunnittelijalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksu peritään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaan.

Maksullisuustieto

Maksu peritään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaan.

Voimassaoloaika

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI