Arkisto- ja tietopalvelut
Saat Haapajärven kaupungin kirjaamosta tietopalvelua keskusarkiston asiakirjoista sekä vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.

Haapajärven kaupunginarkisto toimii kunnan viranomaisten päätearkistona. Päätearkistoon arkistoidaan pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Vanhimmat arkistossa olevat aineistot ovat 1800-luvulta. Sinun on mahdollista pyytää arkistosta tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupunginarkistossa olevat asiakirjat ovat sekä julkisia että salaisia. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Julkisia asiakirjoja voi tutkia viraston omissa tiloissa virastoaikana. Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisille ja vieminen viraston ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Maksullisuustieto

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.
Kopiointi- ja tietopalveluista laskutetaan kaupunginhallituksen päättämällä palveluhinnastolla.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Hallintosihteeri +358 444456115