Ympäristönsuojelu
Luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristönsuojelu huolehtii Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven alueilla luonnon ja muun ympäristön suojelusta ja seurannasta sekä antaa neuvontaa ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena.

Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.

Ympäristönsuojelun hakemukset ja päätökset julkaistaan Haapajärven kaupungin verkkosivulla kunnan viralliset ilmoitukset ja siellä ilmoitustaulu sivulla

Ympäristönsuojelun lupahakemukset ja ilmoitukset voi palauttaa myös sähköpostiosoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi, josta ne ohjautuvat edelleen tarkastajille.

Viranhaltija on varmimmin tavattavissa, kun sovit ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Ympäristötarkastajat:
Haapajärvi ja Reisjärvi
Riikka Lihavainen
0403008272
riikka.lihavainen(at)haapajarvi.fi

Kärsämäki
Heikki Estola
0403008271
heikki.estola(at)pyhajarvi.fi

Jokirantamaisema.