Retkeilyreitit

 

Mukavaa retkeilyä!


Retkeilevä Haapajärvi hankkeella on kuudelle kylälle rakennettu retkeilypolkuja ja luontokohteita vuoden 2020-2021 aikana. Kylien aktiivisella talkootyöllä on tehty useita retkeilykohteita. Kaikki reitteihin liittyvä rakennustyöt on tehty talkoilla, ja materiaalikuluihin on saatu Leader-hankerahoitus. Hanketta on hallinnoinut kylien puolesta Haapajärven kaupunki, ja mukana hankkeessa on ollut Haapajärven kylistä;  Autioranta-Oksava, Koposperä, Kuona-Välioja, Kumiseva, Kuusaa-Jokela, Siiponkoski/Haaga-Tiitto.  

Kaikki reitit on rakennettu siten, että niillä voi kulkea jokamiehenoikeudella. Kulku reiteillä tapahtuu retkeilijän omalla vastuulla.

Haapajärven retkeilyreiteistä on julkaistu reittiselostukset ja kartat reiteistä.  Retkeilyhankkeella tehdyistä reiteistä on julkaistu retkeilykartta 1:30 000, sitä on jakelussa mm. Haapajärven kaupungintalolla ja kirjastossa. Kaikki reitit on viitoitettu maastoon, ja kaikkien reittien alussa on infotaulu, jossa lyhyt reittiselostus ja kartta. Osalla reiteistä on havainto- ja luontotauluja, joissa kerrotaan alueen luonnosta ja historiasta. 

Sivujen tiedot on julkaisut Haapajärven kaupunki/Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke. Tiedot on koostettu kylien antamien tietojen pohjalta ja reittiselostukset on tehty Suomen Ladun tasoluokittajan reittiluokitusselostusten mukaan. Tasoluokitukset on tehty maastossa syksyllä 2020. 

Lue lisää kylistä ja niiden retkeilyreiteistä.

Retkietiketti, vinkkejä retkeilijöille ja reittiluokitus