Autioranta-Oksavan kylät

Autiorannan ja Oksavan kylät

Autiorannan ja Oksavan kylät muodostavat yhtenäisen asutusalueen Haapajärven kaupungin länsiosissa, Nivalan rajalla. Kylien läpi virtaavat Settijoki ja Kalajoki.

Kylät sijaitsevat kokonaisuudessaan Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Kalajokilaakson kulttuurimaisema edustaa tyypillistä Keski-Pohjanmaan jokiseutujen ja rannikon viljelymaisemaa. Kalajokilaakson luonteenomaisia piirteitä ovat jokilaakson viljelysmaiseman laajuus ja tasaisuus. Yhtenäisten peltolakeuksien lukuisat ladot sekä laakson reunamille, metsän ja viljelysten reunavyöhykkeelle sijoittunut nauhamainen asutus ovat maisemassa näkyviä erityispiirteitä.

Kylien retkeilykohteet

Kylillä on tehty Retkeilevä Haapajärvi hankkeella Iso-Kuuhingon ja Hanhilammen reitit sekä kunnostettu Autiorannan ja Oksavan kuntoradat.

Lisäksi Settijoen uimarannalle päättyy Muinais-Päijänteen melontareitti.

Autiorannan kuntoradalle on tehty laavu.