Koposperän kylä

Koposperä on voimaperäinen maatalous kylä, jossa on myös muiden alojen yrittäjyyttä. Kylällä toimii aktiivinen kyläyhdistys vuodesta 1991 ja harrastajateatteri vuodesta 1994. Maamiesseura on perustettu vuonna 1957. Koposperän koulu on rakennettu vuonna 1936. Oppilaita oli parhaillaan yli kuusikymmentä.  Koulutoiminta lakkautettiin vuonna 1980, jonka jälkeen koulu on toiminut kylän harrastus paikkana. Kyläyhdistys osti koulun kaupungilta vuonna 2008. Nykyään koulua myös vuokrataan juhlienpito paikkana.

Settijärvi on merkittävä osa kylän maisemaa. Järvi on matala järvi, joka on kuivattu maanviljely tarkoitukseen 1950-luvun alussa. Kuivatus ei onnistunut, joten 12.1.1968 sitä aloitettiin pengertämään säännöstely järveksi. Järvi saatiin pengerrettyä vuoden 1970 alussa. Settijärven pinta-ala on 408 hehtaaria ja se on 113.3 metriä merenpinnan yläpuolella. Rantaviiva on 7,41 kilometriä.  Järven ympäri kiertää pengertie. Järvellä on moninaiset virkistyskäyttö mahdollisuudet sekä kesällä että talvella.

Haapajärven korkein kohta sijaitsee Ristikankaassa, se on 187 metriä merenpinnasta. Ristikankaantien varrella sijaitsee muuttolintujen suosima Lukkaristenneva. Veivarinperäntien varrella Kettukalliolla on vanha piirinpyöriäisten vietto paikka. Kaarlonmäki on ollut koulun toiminnan aikana suosittu mäenlaskupaikka ja tänä päivänä oivallinen luontoretkeilykohde

Kylän retkeilykohteet

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihankeella on tehty Koposperän kylälle reitit: Settijärven kierros, kävelyreitti, Jokelan kylän ja Kurkinevan pyörä/maastopyöräilyreitit ja kylä on mukana neljän kylän yhteisessä Kylätalolta Kylätalolle pyörä/maastopyöräreitistössä.