Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Haapajärven kaupungin ympäristöpalvelut vastaa 1.10.2023 alkaen ympäristöterveydenhuollon palveluista Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä.

Ympäristöterveysvalvonnan tavoitteena on varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan avulla. 

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elinympäristön laadun turvaamisen ennalta ehkäisevistä toimista, joilla torjutaan mikrobiologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa uhkaa terveydelle. 

Valvomalla lakien noudattamista ja ohjeistamalla kuntalaisia varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti.

Toimintaa ohjaa ympäristölautakunnan hyväksymä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.

Suosittelemme asiointia ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteissähköpostiosoite on ymparistoterveydenhuolto@haapajarvi.fi

Ympäristötarkastajat (elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta)

Janne Haapiainen
0403008273
Päävastuualueet: asumisterveysasiat, asunnontarkastukset, tuhoeläinneuvonta, koulut, oppilaitokset, päiväkodit ja tupakointikieltojen valvonta

Mirka Similä
0403008274
Päävastuualueet: elintarvikevalvonta, kontaktimateriaalit ja tupakkavalvonta

Tanja Lamberg
0403008275
Päävastuualueet: talousvesi, uimavesi, terveydensuojelun valvonta ja tupakkavalvonta

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi

Valvontaeläinlääkärit

Valvontaeläinlääkäreiden sähköpostiosoite on valvontaelainlaakarit@haapajarvi.fi

Marikki Valli
0444456678

Marianna Oikarinen
0444456764

 

Vesinäytteenotto käynnissä.