Ruokamyrkytysepäilyt, allergiset reaktiot ja muu elintarvikkeissa havaittu haitta

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa elintarvike tai saastunut talousvesi. Ruokamyrkytys voi alkaa vuorokauden sisällä ruokailusta tai muutaman päivän viiveellä. Tyypillisiä oireita ovat yleensä oksentelu ja hieman myöhemmin ripuli.

Ruoka-allergiassa reaktio voi tulla ruoan nauttimisen lisäksi siihen koskemalla tai hengitysilman välityksellä. Yleisimpiä ruoka-allergian oireita ovat ihottuma, limakalvojen turvotus ja suolisto-oireet. Äkillinen ja vakava allerginen reaktio eli anafylaktinen reaktio voi tulla lähes välittömästi ruoan nauttimisen jälkeen.

Elintarvikkeessa voi esiintyä vierasesineitä, poikkeavaa makua tai hajua, jotka voivat olla kuluttajalle haitallisia.

Ruokamyrkytysepidemioita selvittää työryhmä, johon kuuluu edustajat terveydenhuollosta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Toiminnanharjoittajalle

Päävastuu ruokamyrkytyksen tai sen epäilyn ilmoittamisesta on sillä toimijalla, jonka käsittelemästä elintarvikkeesta on kysymys tai jonka tiloissa juomavesi on tarjoiltu. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä kuka tahansa.

Ilmoita ruokamyrkytyksestä, allergisesta reaktiosta tai muusta terveysvaarasta tai sen epäilystä välittömästi kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Voit tehdä sairastumis- tai haittailmoituksen ilppa-ilmoituspalvelussa.

Jos kyseistä elintarviketta on vielä jäljellä, säilytä se asianmukaisesti. Näin sitä voidaan tutkia ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi.

Kuluttajalle

Jos epäilet sairastuneesi elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä johtuen tai olet havainnut niihin liittyvän haitan
•    mieti, missä ja mitä olet syönyt tai juonut
•    jos mahdollista, säilytä ruokanäyte jääkaapissa
•    tee sairastumis- tai haittailmoitus ilppa.fi -palvelussa
 

Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä 

Lisätietoja ruokamyrkytyksestä ruokaviraston sivuilta