Yksinyrittäjän koronapu haettavissa nyt kunnalta.
Klikkaa kuvaa -> pääset suoraan hakulomakkeelle.

yritypalvelut_0.jpg

 

Haapajärven Yrityspalvelut tukena yrityksesi kaikissa vaiheissa!

Haapajärven Yrityspalvelut palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina yrityksen perustamisesta kasvuun saakka. Haapajärvi on hyvä paikka yrittää, koska se sijaitsee keskeisellä sijainnilla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Haapajärven yrityspalveluiden asiantuntijat verkostoineen tarjoavat laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Haapajärvisille yrityksille. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

KORONA-TIETOPAKETTI YRITTÄJILLE

Tärkeimmät tiedot kootusti yrittäjille rahoitukseen ja muuhun liiketoiminnan tukeen liittyen.

 1. Yksinyrittäjä -> KUNNAN MYÖNTÄMÄ TUKI      https://nihak.grynos.com/hakemus/
   

 2. Yritys, jossa työskentelee enintään 5 hlöä (YRITTÄJÄT mukaan lukien) ELY-KESKUS
   http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
   

 3. Yritys, jossa työskentelee 6-250 hlöä -> BUSINESS FINLAND https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
   

 4. YRITTÄJÄN TYÖMARKKINATUKI ->

          TE-PALVELUT   

          KELA 
 

 1. FINNVERA - https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
   

 2. YRITYSPALVELUIDEN MARKKINOINTI APU – 040-1456227 / laura.nevalainen@haapajarvi.fi
   

 3. YRITYKSILLE VELOITUKSETON TILANKÄYTTÖ KAUPPAKESKUS STOOLPERISSA – 044-4456125

 

Tietoa koronasta ja sen vaikutuksista tulee jatkuvasti, tässä hyvä ja ajankohtainen koonti kaikille Suomen yrittäjille: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

 

LISÄTIETOJA ALLA YKSINYRITTÄJÄN TUESTA

We continue to serve. (4).jpg

YKSINYRITTÄJÄN TUKI KUNNALTA

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustusta voi saada seuraavilla edellytyksillä:

 1. Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 2. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 3. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

EHDOT

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

LIITTEET

  • Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
  • Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020

 

Yritys- ja toimitilapalvelut sekä kehittämistehtävät

Vastaamme Haapajärvellä yrityspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoiman kehittämisestä yhteistyössä kaupungin kanssa. Myös toimitilojen hallinnointi (rakentaminen ja vuokraaminen) on yksi tärkeimmistä tehtävistämme.

Yritysneuvonta:

 • Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
 • Yrityksen kasvu ja kehittäminen 
  • esim. investointi- ja kehittämistukien hakemisessa avustaminen
  • tai mallisuojan hakemisessa avustaminen
 • Yrityksen kansainvälistyminen
 • Rahoitusneuvonta 
 • Sopimuksiin ja muihin oikeudellisiin kysymyksiin liittyvät palvelut
 • Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset
 • Yritysneuvonta kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa

Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät neuvontapalvelut

Mielessä yrityksen perustaminen? Meiltä saat apua uuden yrityksen perustamisessa, liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupa-asioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.

Yrityksen kasvuun ja kehittämiseen liittyvät palvelut

Palvelemme toimivia, kasvu- ja kehittämishakuisia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa. Kun suunnittelet yrityksesi laajentamista, uuden tuote- tai palvelukonseptin kehittämistä, vientiin tai tuontiin tähtääviä toimintoja, olemme yrityksesi apuna. Luomme yhdessä yrityksellesi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset kannattavaan kasvuun. 

Yrityksen kansainvälistyminen

Yrityspalvelut tarjoaa monipuolisia palveluja kansainvälistyville yrityksille. Autamme selvittämään yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet. Autamme kansainvälistymisen eri vaiheissa kuten kansainvälistymissuunnitelmien laadinnassa, rahoituksen suunnittelussa ja hankkimisessa sekä kansainvälisten verkostojen löytämisessä sekä hyödyntämisessä. 

Rahoitusneuvontaan liittyvät palvelut

Tuemme yrityksen kannattavaa liiketoimintaa tarjoamalla yrityksille investointi- ja rahoitussuunnittelua. Teemme kanssasi yritystoiminnan investointi- ja rahoitussuunnitelmia sekä autamme yrityksellesi sopivien rahoituslähteiden etsimisessä ja rahoituksen hakemisessa.

Yritykset voivat saada toimintaansa julkista rahoitusta:

Finnvera: lainat ja riskirahoitus
Ely-keskus: erilaiset yritystoiminnan avustukset ja palvelutuotteet hakemusten perusteella
Business Finland: rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan
Keskipiste-Leader myöntää rahoitusta yrityksille sekä yhteisöjen yleishyödyllisiin hankkeisiin.

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdos

Tarjoamme asiantuntijapalvelut yrityksen arvonmäärityksestä kauppasopimukseen asti ja haemme joustavia rahoitusratkaisuja yrityssiirtoihin.

Haapajärven Yrityspalveluiden tarjoamat ilmaispalvelut:

 • Luopuvalle yrittäjälle ovat myytävän yrityksen arvonmääritys, jatkajan haku, markkinointi ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.
 • Jatkavalle yrittäjälle ovat liiketoimintasuunnitelman sparraus, kannattavuus-, investointi- ja rahoituslaskelmat, ostettavan yrityksen elinkelpoisuus ja tuotteen/palvelun elinkaari ja myyntiennusteet sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.

Kehittämisavustus pienille yrityksille

Yhtenä toimintamuotona myönnämme kehittämisavustuksia pienten yritysten pienimuotoisiin kehittämishankkeisiin.

Tulevaisuusfoorumi

Kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi olemme aloittaneet myös tulevaisuusfoorumi-toiminnan. Toiminnalla pyrimme etsimään kaupungin, kehitysyhtiön ja yrittäjien kanssa yhteisiä hankkeita ja toimenpiteitä, joilla pystymme vastaamaan tulevaisuuden nopeasti muuttuviin haasteisiin. Foorumiin kuuluu kaksitoista jäsentä, jotka valitaan yhteistyössä Haapajärven Yrittäjäyhdistyksen, MTK Haapajärven paikallisyhdistyksen ja Haapajärven Yrityspalveluiden kanssa.

Yrittäjien aamukahvit

Yrittäjien aamukahveja järjestetään säännöllisesti Yrittäjä-yhdistyksen kanssa. Aamukahveista ilmoitetaan Haapajärven Yrityspalvelu Oy:n facebook-sivuilla sekä paikallislehdessä. 

Yrittäjyyskasvatus

Haapajärven Yrityspalvelut haluaa panostaa yrittäjyyskasvatukseen. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin tärkeää. Tavoitteena on, että kaikki yläasteen oppilaat, joilla on valinnaisena yrittäjyys käyvät vierailemassa Haapajärven Yrityspalveluilla. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus ei ole se, että kaikista nuorista tulisi yrittäjiä, vaan valmistaa heitä tulevaisuuden työelämään. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä yritteliäs asenne ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Yrittäjyyskasvatus kehittää nuoren yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta ja päätöksentekoa. Vuonna 2019 uutena yrittäjyyskasvatuksen toimintamallina järjestetään Yläasteen Yritysmessut yhteistyössä opettajien, yritysten ja oppilaiden kanssa. 

 

 

Suunnitteletko

*yrityksen perustamista?
*yrityksen kehittämistä?
*toimitilojen hankkimista?
*haluaisitko jatkaa jo olemassa olevaa yritystä?

Palvelemme kaikissa yritysasioissa!

Haapajärven Yrityspalvelut Oy
Kustaa Vaasan katu 2
85800 Haapajärvi 

Hannu Vuorela
Toimitusjohtaja 
p. 044 4456 125 
hannu.vuorela@haapajarvi.fi

Laura Nevalainen
Yrityskehittäjä 
p. 040 145 6227
laura.nevalainen@haapajarvi.fi