Perusopetus
Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, K.J. Ståhlbergin koululla, Oksavan, Parkkilan ja Tiiton kouluilla. K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7.- 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti kaikilla alakoululla.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Toimipiste

Koulukatu 23
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Aholantie 19
85820 OKSAVA

Toimipiste

Aholantie 969
85710 PARKKILA

Toimipiste

Tiitonrannantie 201
85800 HAAPAJÄRVI