Perusopetus
Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, K.J. Ståhlbergin koululla, Oksavan, Parkkilan, Tiiton ja Väliojan kouluilla. K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7.- 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla. Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan Haapajärven yläasteella.

ToimipisteHaapajärven yläaste 7-9 luokkalaisille sijaitsee Haapajärven keskustan alueella.

Koulukatu 23
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI

ToimipisteOksavan kyläkoulu 1-6 luokkalaisille sijaitsee Oksavalla Haapajärven keskustasta 8 km Nivalan suuntaan.

Aholantie 19
85820 OKSAVA

ToimipisteParkkilan kyläkoulu 1-6 luokkalaisille sekä erilliselle esikouluryhmälle sijaitsee n. 13 km Haapajärven keskustasta Ouluntietä pohjoiseen.

Aholantie 969
85710 PARKKILA

ToimipisteTiiton kyläkoulu 1-6 luokkalaisille sijaitsee 3,5 km säteellä Haapajärven keskustasta.

Tiitonrannantie 201
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Väliojantie 30
85840 KUONA