K.J. Ståhlbergin koulu on keskustassa sijaitseva alakoulu, jossa toimii myös kaupungin erityisopetus sekä erillinen esiopetusyksikkö. K.J. Ståhlbergin koululla toimii myös aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoimintaa esioppilaille, 1.-2. luokkalaisille sekä pienryhmien oppilaille. Koulun tehtävänä on luoda kivijalkaa yleissivistyksen muodostumiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen ja näin antaa valmiuden ja kelpoisuuden siirtyä jatko-opintoihin. K.J. Ståhlbergin koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa oppilaiden myönteistä suhtautumista itseensä, erilaisiin ihmisiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Koulun toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomio hyvien tapojen edistämiseen. Koulun tavoitteena on lisäksi luoda hyvät ja avoimet suhteet oppilaiden huoltajiin sekä yhteistyötahoihin.

K.J. Ståhlbergin koulu toimi 4.12.2017 asti nimellä Martinmäen koulu.
Pohdinkatu 9, HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot

Opettajainhuone +358 444456255

Sähköpostiosoitteet

Osoitteet

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI