Vaalit

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä. Vaalit -sivustolla on tietoa järjestettävistä vaaleista.

Kuntavaalit 2021

 

Aikataulu vuoden 2021 kuntavaaleissa

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 ennen klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021
   

Kuntavaalit 2021
toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9 – 20 välisenä aikana

Vaalipäivän äänestyspaikka
Haapajärven äänestysalue (001)                            
aapajärven kaupungintalo
Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021
Kuntavaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on
1) Haapajärven kaupungintalolla, osoite: Kirkkokatu 2, Haapajärvi.

                      Aukioloajat ennakkoäänestyksen aikana:         

26.5. – 28.5.2021

ke – pe  

klo 9.00 – 20.00

29.5. – 30.5.2021

la – su

klo 10.00 – 16.00

31.5. – 4.6.2021

ma – pe

klo 9.00 – 20.00

5.6. – 6.6.2021

la – su

klo 10.00 - 16.00

7.6. – 8.6.2021

ma – ti

klo 9.00 – 20.00

Kaikissa äänestystavoissa noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeita.
Laitoksissa toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa erilliset kuulutukset
***

Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi,
ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa

***
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.


Kotiäänestys pitää aina pyytää etukäteen ja viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta ja www.vaalit.fi sivustolta. Puhelimitse numeroon 044 4456 115 Raija Malviniemi
Kirjallisesti osoitteella; Keskusvaalilautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi.


Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:
Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, PL 4, 85801 Haapajärvi
Puheenjohtaja Osmo Laitila, p. 0400 380 757, Sihteeri Raija Malviniemi, p. 044 4456 115

Haapajärvellä 19.4.2021
Keskusvaalilautakunta