Hankkeet ja projektit

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä - hanke

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeen loppuraportti liitteineen on luettavissa tämän artikkelin liitteenä.

 

Palveluvalikko