Perusopetuksen oppilashuolto
Haapajärvellä oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Peruopetuksessa opetus, kouluruokailu, oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat oppilaille maksuttomia, samoin koulukuraattorin ja -psykologin palvelut. Koulukuljetukset ovat maksuttomia tietyin edellytyksin (mm. oppilaan ikä ja koulumatkan pituus sekä terveydelliset seikat). Kouluterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitajat ja koululääkäri. Hammashoidosta vastaavat hammaslääkärit ja hammashoitajat.

Uuden oppilashuoltolain mukaisesti kouluilla toteutetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää koulujen hyvinvointia ja turvallisuutta. K.J. Ståhlbergin koululla ja Haapajärven yläasteella toimii säännöllisesti oppilashuoltoryhmä ja kyläkouluilla tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmän muodostaa tilanteen mukaan rehtori/koulunjohtaja, erityisopettaja, oppilasta opettava opettaja, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi sekä tarpeen mukaan muita erityistyöntekijöitä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.