Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Ohjaustoimista jatkuu koko lukiokoulutusajan. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin.

OP1-kurssi "Minä opiskelijana" on kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden aikana uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi opinto-ohjaaja varaa jokaista lukiolaista varten oman ohjausajan jokaisena lukuvuotena. Näin toteutuu ohjauksen pitkäjänteisyys. Opinto-ohjaaja seuraa koko lukioajan urasuunnittelun kehittymistä ja antaa tietoja täydentäviä välitehtäviä suunnittelun tueksi.

Toimipiste

Kirkkokatu 4
85800 HAAPAJÄRVI