Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Haapajärvellä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään K.J. Ståhlbergin koululla.

Toimi näin

Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Ilmoittautuminen on sitova syyslukukaudeksi, ja siitä peritään maksu koko syksyn ajalta. Kevätlukukauden osalta osallistumisesta tiedustellaan syksyn aikana. Palauta täytetty hakemus joko koulutoimistoon tai K.J. Ståhlbergin koululle.

Maksullisuustieto

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu muodostuu seuraavasti: 120 €/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia. 100 €/kk, mikäli kerhopäiviä enemmän kuin 5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä. 60 €/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika ylittää yhtenäkin päivänä 5 tuntia. 50 €/kk, mikäli kerhopäiviä 1-5 ja kerhoaika jää alle 5 tuntia päivässä. Maksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä aamu- ja välipalan.

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI