Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea esioppilaat, ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.


Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Haapajärvellä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2023-2024 K.J. Ståhlbergin, Oksavan, Parkkilan ja Tiiton kouluilla.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu muodostuu seuraavasti:
125 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, yli 5 h/pv
110 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, alle 5 h/pv
70 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, yli 5 h/pv
60 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, alle 5 h/pv
90 eur/kk, vain iltapäivätoiminta, alle 5 h/pv
110 eur/kk, vain iltapäivätoiminta, yli 5 h/pv
70 eur/kk, vain aamupäivätoiminta

Esioppilaiden hoito koulun loma-aikoina:

145 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, yli 8 h/pv
125 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, yli 5 h/pv
110 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, alle 5 h/pv
70 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, yli 5 h/pv
60 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, alle 5 h/pv

Maksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaisesti, mikäli niitä ei peruta vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Maksu puolittuu, mikäli lapsi on sairauden takia pois toiminnasta yli puolet kuukauden kerhopäivistä (lääkärintodistus).
Maksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä aamu- ja välipalan.

Toimi näin

Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake. Ilmoittautuminen on sitova syyslukukaudeksi, ja siitä peritään maksu koko syksyn ajalta. Kevätlukukauden osalta osallistumisesta tiedustellaan syksyn aikana. Palauta täytetty hakemus joko koulutoimistoon tai K.J. Ståhlbergin koululle.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.


Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.


Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI