Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Haapajärvellä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään K.J. Ståhlbergin koululla.

Maksullisuustieto

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu muodostuu seuraavasti:
120 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, yli 5 h/pv
100 eur/kk, käyntikertoja 6- /kk, alle 5 h/pv
60 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, yli 5 h/pv
50 eur/kk, käyntikertoja 1-5 /kk, alle 5 h/pv
50 eur/kk, vain aamutoiminta
80 eur/kk, vain iltapäivätoiminta
Maksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä aamu- ja välipalan.

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI