Hakemuslomake esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-2. luokkien aamu- ja iltapäivätoimintaan. Voit täyttää hakemuksen ja toimittaa sen K.J.Ståhlbergin koululle tai koulutoimistoon.