Esiopetuksen oppilashuolto
Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetusoppilas voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.


Esioppilaiden terveydenhoito kuuluu lastenneuvolaan. Lastenneuvolassa terveydenhoitajat vastaavat puhelinaikoina numeroista 044 4456 380 ja 044 4456 381. Muilta osin esiopetuksen oppilashuolto vastaa perusopetuksen oppilashuoltoa Haapajärven kouluissa.