Kuona-Väliojan kylä

Kuona-Väliojan kylä sijaitsee Haapajärven kaupunki keskuksen kyljessä, kylälle on keskustaajamasta matkaa 10 km itään. Kylällä asuu noin kolmesataa asukasta. Kylällä on kymmenen maatilaa, joista osa on lypsykarjatiloja, viljelystiloja ja vasikankasvattamoja, kylällä on myös useita perheyrityksiä. Kylä on pituudeltaan yhdeksän kilometriä ja leveyttä löytyy kolme kilometriä.

Kylälle levisi asutusta jo 1600-luvulla alussa, Kuonanjärvelle ja Kuonanjoen varteen. Kuonanjärvelle on tehty mittava järvenlasku Kuonanjärven kuivatus Haapajärven–Pyhäjärven alueella vuosina 1881–1886 peltomaaksi, myöhemmin järvi on palautettu ennalleen. Aikojen saatossa Kuonalla on toiminut kolme kyläkauppaa ja kaksi koulua.

Kylällä asuu nykyisinkin vireää ja aktiivista väkeä. Kyläyhdistys on toiminut vuodesta 1982 alkaen ja on rekisteröitynyt vuonna 2008 ja sen jälkeen Kuonan kylähistoriapiiri teki Kuonan kirjan, Kuonalta kuuhun ja takaisin. Kuona-Väliojan kyläyhdistys ry on aktiivinen ja aikaansaava, Väliojan koululle, joka on kylän kokoontumispaikka, on rakennettu leikkipuisto, monitoimikaukalo, kota, kuntoportaat, lisäksi Kuonan kylältä löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet mm. uimamonttu, pesiskenttiä, beach volley kenttä, valaistu latu ja hyvät metsästysmaat. Kyläyhteisö järjestää myös monia tapahtumia mm. Rakentajamessut joka toinen vuosi. Lisätietoja kuona.fi sivuilta. 

Kylän retkeilykohteet

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihankkeella on tehty kylälle seuraavat retkeilykohteet: Kuonan kierros, Kuonan kuntorata, Mutkan pyörä/maastopyöräilyreitti, ja kylä on mukana neljän kylän yhteisessä Kylätalolta Kylätalolle reitistössä.