Vinkkejä retkeilijöille, retkietiketti ja reittiluokitus

Vinkkejä retkeilijälle!

1.    Huomioi muut retkeilijät, sillä luonto on kaikille yhteinen. 
2.    Suosittelemme käyttämään olemassa olevia reittejä, jotta reittejä ympäröivä maasto ei kulu. 
3.    Reitin varren vesiä ei ole tutkittu, joten on syytä varata mukaan juomavettä. 
4.    Tulentekopaikoilla on polttopuita, käytä puita säästeliäästi - usein pienikin tuli riittää. 
5.    Kuivakäymälöissä ei ole vessapaperia. Muistathan peittää kompostoitavan aineksen kuivikkeella.
6.    Maastossa ei ole roska-astioita, tuo roskat mukanasi pois maastosta. 

Yleinen hätänumero on 112. 

Retkietiketti

Luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily - kun näitä koskevat säännöt ovat hallussa, olet valmis retkelle. 

1. Kunnioita luontoa - älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.
3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. 
4. Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Huomio, että Haapajärven retkeilyreiteillä avotulen teko on kielletty Tynnyrikosken luontopolun, Aurinkoladun ja Hanhenpesän Lintutornin alueilla. 
5. Älä roskaa.

Kunnioita luontoa

•    Pidä lemmikit kytkettynä.  
•    Tarkkaile eläimiä ja niiden poikasia riittävän kaukaa, eläimet kaipaavat pesimärauhaa ja omaa tilaa muinakin aikoina.
•    Ota huomioon myös kasvit. 
•    Ole vastuullinen luonnosta sosiaalisen median kanavissa ja verkossa. Varmista, että jakamasi GPS-jäljet ja sosiaalisen median sisällöt noudattavat suojelualueen sääntöjä.
•    Droonien ja muiden pienlentolaitteiden lennättäminen
•    Kivikasojen tekeminen vahingoittaa luontoa ja kulttuuria.

Liikkuminen

•    Suosi merkittyjä reittejä ja vältä luonnon kulumista.
•    Tarkista retkikohteesi mahdolliset liikkumisrajoitusalueet ja -ajat retkikohteen ohjeet ja säännöt sivulta.  Esimerkiksi monille soille ja saarille sekä  saarten rannoille on asetettu liikkumisrajoituksia lintujen pesimäkautena.
•    Ota huomioon myös muut luonnossa liikkujat, sillä luonto on kaikkien yhteinen.
•    Noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Kaikkialla ei saa esimerkiksi pyöräillä. Usein pyöräilyyn soveltuvat reitit on ilmoitettu erikseen retkikohteen reitit sivulla.
•    Meloessasi säilytä  etäisyys mökkirannoista. Ethän käytä yksityisiä laitureita taukopaikkoina.  Huomioi myös muilla reiteillä, ettet mene yksityisille piha-alueille. 

Leiriytyminen

•    Selvitä onko leiriytyminen sallittua valitsemassasi kohteessa. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, leiriytyminen on yleensä sallittu ainoastaan erikseen merkityillä telttapaikoilla.
•    Ota huomioon muut leiriytyjät ja yöpyjät. He voivat olla väsyneitä päivän retkistään ja haluavat nauttia luonnon rauhasta.
•    Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä tai kaivon kannella. Imeytä käytetty pesuvesi maahan riittävän kauas vesistöstä.
•    Vilkkaalla taukopaikalla vesistöön kertyy helposti kolibakteereita, mikäli likavettä päästetään suoraan vesistöön tai kaivoon.  
•    Suurten ryhmien kannattaa tarkistaa, onko retkikohteessa saatavilla varattavaa telttapaikkaa ryhmän omaan käyttöön.

Tulenteko

•    Tarvitset tulentekoon aina maanomistajan luvan, sillä tulenteko ei ole jokamiehenoikeus.
•    Suosi ruoanlaitossa retkikeitintä. Retkikeittimen käyttö on sallittu myös metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.
•    Jos teet nuotion, käytä vain merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, tulenteko on sallittu huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla. Rajoitusosilla tulenteko on kielletty.
•    Älä revi tuohta tai ota makkaratikkuja elävistä puista.
•    Käytä tulentekoon varattuja puita säästeliäästi.
•    Tarkista aina onko alueella voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus.
•    Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös useimmilla huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla.
•    Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti: Avotulenteko on kielletty Haapajärven reiteillä:  Tynnyrikosken luontopolulla, Aurinkoladulla ja Hanhenpesän lintutornin alueella. 
•    Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana myöskään risukeittimien käyttö ei ole sallittua niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.
•    Älä käytä kertakäyttögrilliä. Se kuormittaa ympäristöä, eikä ole luvallinen ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.

Roskaton retkeily

•    Älä roskaa, vaan vie roskat mukanasi asianmukaiseen jätepisteeseen.
•    Pienen määrän ruuantähteitä voit laittaa retkipaikan kompostoriin tai kuivakäymälään, mutta ei muunlaiseen käymälään. Muunlaisen käymälän ne tukkivat.
•    Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa.
•    Pidä aina pieni roskapussi mukana, poimi sinne roskat jotka muut ovat unohtaneet. 

 

Reittiluokitus