Hanhenpesän lintutorni

Saapuminen

Haapajärven keskustasta ajetaan Ouluntietä (58) Kärsämäelle päin n. 21 km ja käännytään oikealle Katvapuolentielle, jota jatketaan n. 0,5 km ja käännytään oikealle lintutornin tielle. Tietä ajetaan 0,8 km ja saavutaan parkkipaikalle, josta jatketaan kävellen lintutornille viitoituksen mukaisesti. 

Reittihuolto

Jokuset kyläyhdistys ry
puh. 040 028 1680

Lintutorni

Hanhenpesän lintutorni on rakennettu vuosina 2020-2021 Nuijunjärven kosteikkoalueen reunalle. Alueella pesii ja muuttomatkalla pysähtyy tavanomaisempien lintulajien lisäksi myös uhanalaisia lintulajeja. Hanhenpesän lintutornille lähdetään kävellen parkkipaikalta ja jatketaan eteenpäin viittoja seuraten n. 150 m ja käännytään oikealle, josta alkaa pitkospuuosuus jatkuen lintutornille saakka. Kylätalo Eurolaan lintutornilta on matkaa 2,3 km. Kylätalo tarjoaa erilaisia palveluja retkeilijöille. Hanhenpesän lintutornilla tulee huomioida ohjetaulut ja avotulenteko on ehdottomasti kielletty. Maasto on turvepohjaista ja tuli voi jäädä kytemään maastoon pitkäksi aikaa ja levitä turpeessa. Turvepalo on erittäin vaikea sammuttaa. Lintutorniin on hengenvaarallista kiivetä ukkossäällä, koska tornissa ei ole ukkosenjohdattimia. 

Nuijunjärvestä lintukosteikko 

Kalaisan Nuijunjärven veden pintaa on laskettu ensimmäisiä kertoja jo 1800-luvun loppupuolella. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksessa laadittiin vuonna 1914 suunnitelma järven kuivattamiseksi kokonaan. Suunnitelmaa kuitenkin uusittiin vuonna 1934, jolloin Settijokea alettiin perkaamaan ja jokiuoman kulkua oikaistiin. Viimeisin Nuijunjärveen kohdistunut kuivatus on tehty 1950-luvulla. Kuivatuksen seurauksena paikalle jäänyttä järvimaatumaa voitiin ryhtyä viljelemään. Jäljelle jääneen vesistön tila alkoi kuitenkin vedenpinnan laskun myötä heikentymään, eikä ympäröivien uusien peltoalueiden viljelykään tahtonut onnistua hallan vaivaamalla alueella. Kuivatushanke ei siis onnistunut toivotulla tavalla ja Nuijunjärven vesistöalue jäi vuosikymmenten ajaksi lähes jättömaan veroiseen tilaan.

Kunnostamista aloiteltiin jälleen 1990-luvun alkupuolella mm. raivattiin pusikoituneita alueita ja kaivettiin kaivantoja, mutta laajuus ei ollut vielä kovin mittava. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun alussa, mutta hanke kaatui rahapulmiin. Alueella toimiva Haapajärven Pohjoinen metsästysseura ry sai kuitenkin vuonna 2012 Maatalouden ei-tuotannollista investointitukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen Nuijunjärven alueelle.

Tavoitteena oli paitsi kohentaa aluetta, mutta myös lisätä linnustoa, jota kosteikon perustaminen onkin edesauttanut merkittävästi. Kosteikon pinta-ala on n. 40 hehtaaria, ja kunnostamiseen käytettiin 460 000 €. Kunnostukseen kuului mm. vedenpinnan nostaminen sekä pusikoituneiden alueiden raivaaminen. Kunnostustoimiin kuului myös jatkohoitosuunnitelma, jota toteutetaankin mm. pienpetoja pyydystämällä.

Haapajärven Pohjoinen metsästysseura on palkittu Nuijunjärven kunnostustoimista Haapajärvi Seura ry:n vuoden ympäristöpalkinnolla ja kunniamaininnalla. Nuijunjärven kosteikko on nykyään yksi alueen merkittävistä lintukosteikoista. Kosteikon edut eivät rajoitu pelkästään biologisen monimuotoisuuden lisääntymiseen. Kosteikko puhdistaa maaperästä myös mm. fosforia, typpeä ja elohopeaa ja sillä on sen lähialueilla tulvia hillitsevä vaikutus.