Kumpujen luontopolku

Kumpujen luontopolku 1,9 km 

Saapuminen

Tiitonrannan kautta:
Haapajärven keskustasta ajetaan Tiitonrannantietä n. 4,3 km, ja käännytään oikealle kevyen liikenteen väylälle, jota jatketaan n. 400 metriä,  ja saavutaan näin Myllynkedon kodalle.  Reitti alkaa Myllynkedon kodalta lähdettäessä oikealle päin kevyen liikenteen väylää pitkin n. 100 m, jonka jälkeen riippusillan kohdalla käännytään oikealle. Heti sillan vieressä viitat opastavat retkeilijän maastoon.

Siiponkosken kautta:
Reitille pääsee myös Siiponkosken Jokikeskuksen kautta. Jokikeskus sijaitsee Haapajärven keskustasta lähdettäessä Nivalaan päin n. 4 km, ja käännytään isolta Nivalantieltä vasemmalle Siiponkosken tienviitan osoittamaan suuntaan. Pienempää Siiponkoskentietä ajetaan n. 100 m ja käännytään vasemmalle Siiponkosken Jokikeskukseen (ent. Siiponkosken koulu). Kuljetaan sillan yli, ja jatketaan Isosaaren poikkikulkevaa polkua suoraan 200 m, jolloin tullaan toiselle riippusillalle, ylitetään silta. Heti toisen sillan päätyttyä, suoraan edessäpäin alkaa Kumpujen polun reitistö, jossa viitat opastavat retkeilijän Kumpujen polulle.

Reittihuolto

Siiponkosken kyläyhdistys ry 
puh. 044 725 8622

Reittiseloste

Polku on ympyräreitti, heti reitin alussa kulkija voi valita kaksi eri suuntaa, joten reitin voi kiertää sekä myötä-, että vastapäivään.   Polku kulkee suurimmalta osin epätasaisessa maastossa, jossa on sekä mäntyvoittoista kangasmetsää sekä sekametsää. Polulla on paljon sammaleen alla olevia kiviä, joten varovainen liikkuminen on tarpeen. Sivuttaiskallistuksia ei sanottavammin ole, eikä merkittäviä korkeuseroja, mutta polku on tosiaan epätasainen, ja nousuja ja laskuja on jonkin verran. Pitkittäiskaltevuudet ovat loivia ja nousujen/laskujen pituudet ovat pieniä. 

Eteläpäässä, lähempänä Haapajärven keskustan puoleista järveä, Kumpujen polulta pääsee niemen kärkeen. Niemen kärjessä puinen taukopenkki, josta on mukava ihastella avartuvaa järvimaisemaa. Matkaa taukopenkiltä voi jatkaa joko metsän läpi, reitin jatkuessa n. 300 metriä takaisin Kumpujen polun metsäiselle reitille, tai suunnata joen vartta rantapolkua pitkin. Maasto niemenkärjestä lähtevältä vasemmanpuoleiselta puoleiselta polulta on aluksi aukkoinen ja lehtomaisen metsän pohjalle tyypillistä, mutta maastopohja vaihtuu takaisin kankaiseen havumetsään, mitä keskemmälle polkureittiä mennään. Paikka paikoin polku kulkee myös läpi sammaleen peittämien kallioisten kumpareiden. Kumpareet ovat noin 3–5 metriä korkeimmillaan Kalajoen pinnasta. 
 
Reitti kulkee sellaisessa maastossa, jota ympäröivät hyvät marja- ja sienimaastot. Reitti kulkee metsänsiimeksessä, ja on rauhallinen, vaikka liikenteen äänet sinne kantautuvat satunnaisesti.  Polku ylittää sisääntulotienä alueelle toimivan kevyen liikenteen väylän kahdessa kohtaa. 

Kumpujen polku on kosteana aikana märkä, ja paikoin myös mutainen. Lisäksi reitillä on kiviä, joten vedenpitävät ja nilkkaa tukevat jalkineet ovat tarpeen. Kuivalla säällä pystyy toki kulkemaan myös lenkkareissa, koska mikään osuus reitistä ei varsinaisesti kulje suolla. Reitti on viitoitettu. Reitti alkaa ja päättyy Myllynkedon kodalta, jossa on kuivakäymälä, ongintalaituri, varasto/ekopiste. 
 
Reitin voi halutessaan kävellä vain pelkästään yhtenä reittinä, tai sitten yhdistää sen läheiseen Isonsaaren ja hakepohjaiseen lintutornin reittiin. Lintutornin reitille pääsee Isosaaren pohjoispuolella sijaitsevalta pieneltä kävelysillalta. Lintutornin reitin varrelta pääsee myös Marikansaaren kiertävälle omalle lyhyelle polulle, jonne pääsee grillikodan läheisyydestä.

Silmukkapolku 0,3 km

Kumpujen polun pohjoispäädyssä poikkeaa lyhyt reitti Silmukkapolulle. Myllynkedon suunnalta tultaessa, reittiä kierrettäessä ns. vastapäivään, Silmukkapolulle käännytään oikealle päin, viitan osoittamaan suuntaan. Reitti kulkee aluksi pienen ojan poikki, johon on tehty pitkospuista pieni ylityssilta. Maasto vaihtuu näiltä osin lehtomaiseksi, ja reitin pohja kasvillisuuden myötä pehmeämpää kuin esim. havumetsäisessä maastossa. Silmukkapolun varrelta oikealle päin käännyttäessä maasto kohoaa hieman, joten myös askelten kanssa saa olla korkeammalla kohdalla tarkempana. Lisäksi korkeammalla kohdalla sijaitsee muutama vanhempi suurempikokoinen kuoppa.


Rantapolku 0,9 km 

Myllynkedon kodalta alkaa Rantapolku. Rantapolku on osan matkasta kevyen liikenteen väylää. Pituudeltaan reitti on yhteensä 0,9 km. Reitti kulkee aivan rantaa pitkin kauniissa jokimaisemassa. Etelään päin mentäessä, riippusillan jälkeen polku muuttuu hieman epätasaisemmaksi.