Härkäahon pyörä/maastopyöräilyreitti

Härköahon pyörä/maastopyöräilyreitti 20-26 km (yksi suunta 10-13 km)

Saapuminen

Haapajärven keskustasta ajetaan Valtakatu 27 Pyhäjärvelle päin 1,5 km ja käännytään oikealle Kumiseva ja jatketaan Kumisevantietä 5,7 km ja tullaa Kumisevan kylälle, Katajaperäntie 2. 

Reittihuolto

Kumisevan Kaiku osuuskunta
p. 040 575 7356, 040 052 8317

Reittiseloste

Reitti alkaa Kumisevan kylätalolta, reitin alussa pyöräilijä voi valita, ajaako pyöräilyreitin alussa heti pienen muutaman kilometrin lenkin reittiä Katajaperäntie-Kumisevantie-Perälänkuja-Honkaniementie-Kumisevantie ja kääntyy Kumisevantieltä vasemmalle viitan Muovi-Set kohdalta. Pyöräillä voi myös suoraan Kumisevantieltä samaan risteykseen ja kääntyä siitä oikealle. Reitti ohjautuu uudehkoa sepelillä päällystettyä tietä myöten yli vartioimattoman tasoristeyksen. Tietä pyöräillään noin 200 metriä oikealle johtavaa väylää myöten. Pyöräilyreitti siirtyy maastoon kohdassa, jossa vasemmalle puolelle jää vanha puuaita. Reitin alkuosa on heinittynyttä mutta nelipyöräisen moottoriajoneuvon jäljet ovat selkeät ja poljettavissa.

Ajouralla on paikoin maakiviä, joiden kiertäminen on helppoa. Korkeuserot eivät ole merkittäviä, mutta muutama loiva nousu ja lasku n. 1,7 km alkuosuudella ennen Haittaperäntien risteystä on matkan varrella. Ajoura mukailee joen vartta, joen näkyessä ja kosken kohinan kuuluessa pensaiden ja puiden takaa. 

Lähestyttäessä Härkäahon tilaa, joka jää reitin vasemmalle puolelle, polun märkyys ja mutaisuus kasvaa. Kapearenkaisella pyörällä ajaminen tulisi olemaan viimeisillä parilla sadalla metrillä ennen Haittaperäntien risteystä hankalaa. Reitin alkupää sopii muutenkin parhaiten läskipyörälle, leveärenkaiselle maastopyörälle tai retkipyörälle. 

Härkäahon kohdalla pyöräilyreitti kääntyy oikealle Haittaperäntielle. Tullaan välittömästi kosken ylitykseen, jossa on leveä ajosilta ja hieno näkymä ylä- ja alajuoksulle. Kuvauksellinen paikka, kunhan varotaan mahdollisia ajoneuvoja. Haittaperäntietä ajetaankin sitten n. 3,5 km. Haittaperäntie on suurimmalta osaltaan yhden auton levyinen metsäautotie, jonka pohja on pääosin tasainen ja saven, hiekan ja sepelin sekoitusta. Missä sepeliä on, se on suhteellisen pienikokoista, ja tie on helposti ajettavissa minkälaisella pyörällä tahansa. Paikoin kuitenkin, jos sepeliä on vasta laitettu eikä se ole painunut tiiviisti maahan, kapearenkaisella pyörällä voi olla hankalahkoa ajaa, mutta se onnistuu kyllä. Tien vasemmalla puolella valtapuuna on mänty, oikealla puolella kuusi.

Haittaperäntie muuttuu nimeämättömäksi metsä- ja lopulta peltotieksi ja näkymä avautuu haapajärveläisille pelloille. Maalaismaiseman lisäksi kulkusuunnassa vasemmalle kaukana peltojen ja metsän takana kohoavat Haapajärven tuulivoimalat vajaan 10 kilometrin päässä Savinevalla (Haapajärvi II). Pelto-osuuksilla tie on myös tasainen ja helposti poljettavissa, mutta tuulisella säällä on otettava huomioon tuulen voimakkuus ja -suunta, josta voi olla haittaa ja hidastusta ajonopeuteen. Käytännössä Härkäahon pyöräilyreitti on poljettavissa oman kunnon ja innostuksen mukaan niin hitaasti tai nopeasti kuin haluaa, maastonmuodot tai -ominaisuudet eivät ole rajoittava tekijä.

Peltojen jälkeen saavutaan Piiloperään ja ylitetään Kuonanjoki ajosiltaa myöten. Reitti ohjautuu vasemmalle läpi asutuksen. Huomioitava oikealta Piiloperäntieltä tuleva liikenne sekä asutuksen läpi ajettaessa mahdollisesti tiellä leikkivät ja tielle hyppivät lapset, joista myös epävirallisella liikennemerkillä varoitetaan.

Loppumatka n. 2 km ajetaan Piiloperäntietä joka kääntyy Hautanevantien risteyksen kohdalta oikealle. Härkäahon pyöräilyreitti päättyy Piiloperäntien ja Kuonantien risteykseen. Lähdettäessä matkaan rautatien tasoristeyksen jälkeen reitille tulee pituutta yhteen suuntaan n. 10 km. Jos reittiin lisätään alussa mainittu ympyrälenkki Katajaperäntieltä, reitin kokonaispituudeksi tulee yhteen suuntaan n. 13 km. Pyöräilyreittiä pitkin voi luonnollisesti myös kävellä tai ratsastaa, mutta virallisesti reitti tullee olemaan nimenomaan pyöräilyyn tarkoitettu.

Härkäahon reitillä kulkee myös Kylätalolta Kylätalolle pyörä/maastopyöräilyreitti.