Tynnyrikosken luontopolku

Tynnyrikosken luontopolku 3,1 km 

Saapuminen

Haapajärven keskustasta ajetaan Valtakatu 27 Pyhäjärvelle päin 1,5 km ja käännytään oikealle Kumiseva ja jatketaan Kumisevantietä 5,7 km ja tullaa Kumisevan kylälle, jatketaan suoraan Pitkänkankaantietä 3,1 km ja käännytään viitan Tynnyrikoski kohdalta oikealle ja ajetaan n. 0,4 km tullaan reitin lähtöpisteeseen. 

Reittihuolto

Kumisevan Kaiku osuuskunta
p. 040 575 7356, 040 052 8317

Reittiseloste

Luontopolku kulkee osittain jylhässä jokimaisemassa, alueella, joka on luontoarvoiltaan ja maisemaltaan monipuolinen ja erikoislaatuinen sekä historialtaan mielenkiintoinen. Reitti kulkee osittain Natura 2000 ja lehtojensuojelualueella. Reitille lähdettäessä ensimmäisenä ylitetään Tynnyrikoski leveää ajosiltaa pitkin. Heti ajosillan jälkeen oikealle jatkuu tienpätkä, joka vie paikallisten reservilaisjärjestöjen majan vierestä jatkuen kapeana polkuna jyrkkää rinnettä alas kosken rannalle.  Käynti kohisevan ja kauniin kosken rannassa onkin elämys minä vuodenaikana tahansa. 

Varsinainen luontopolku joen länsipuolella on kuntoradan ja latureitin osa, joten pohja on tasainen, väylällä on leveyttä n. 2 m, liikkumaan mahtuu monella tavalla ja isommallakin porukalla. Polkua kävellään etelään n. 0,5 km, minkä jälkeen on mahdollista oikaista luontopolun itä osaan joen toiselle puolelle ”Peikkopolkua” ja Lohijoen kosken kohdalle tehtyä siltaa pitkin. Joen länsipuolella polku jatkuu vielä 1 km suurelta osin avoimen mäntykankaan ympäröimänä. Polku on tasainen, eikä sillä ole merkittäviä korkeuseroja. Nähtävää ovat reitin alkuosalla mm. hienot louhikot, joissa on suuriakin siirtolohkareita. Muutenkin reitin maasto on rauhallista ja valoisaa, avointa kangasmaastoa. Noin 1,5 km jälkeen luontopolku ohjautuu vasemmalle ja ylittää Lohijoen pientä kävelysiltaa pitkin. Kävelysillan kohdalla koski on melko kapea, mutta silti katsomisen arvoinen. Alueen kalastoa kuuluvat mm. luontainen purotaimen. Kalastus ei ole kuitenkaan sallittua. Alueella havaittu myös saukkoja.

Heti joen ylityksen jälkeen joen itäpuolella polku ohjautuu taas vasemmalle ja kulkee pitkän matkaa joen yläpuolisella harjanteella, monin paikoin lähellä reunaa. Näkymät n. 20 metriä alempana olevalle joelle ja koskiosuuksille ovat joistakin kohdin rajoitetut, mutta muutamin paikoin avautuu hyvä näkymä alas. Joen itäpuolella polku on kapea. Polun yhdessä kohdassa on tapahtunut maanvyörymä, jossa suuri osa hiekkapenkkaa on valunut alas jokeen. Sen vuoksi aiemmin linjattu polku on kulkenut liian läheltä sortumaa, joten harjanteelle on rakennettu kulkua ohjaavat pitkospuut, kaiteet ja näköalatasanne riittävän etäälle sortuman reunasta. Ethän mene hiekkapenkan reunalle, sillä se saattaa sortua. Reitille on rakennettu myös rinneportaat, joiden nouseminen ja laskeutuminen on vaivatonta, koska askelmaväli on lyhyt ja nousukulma loiva. Portaat ovat käytettävissä vain sulan maan aikana. Noin puolivälissä luontopolun itä osaa on opastus läheiselle kodalle, jonka lähellä sijaitsevat myös kuivakäymälät sekä alueen hiihtokeskus.

Kodalle nousu on käytännössä ainoa vaativampi osuus, (kuljettava matka noin 200 m, kokonaisnousu n. 10 m). Halutessaan voi jatkaa myös polkua eteenpäin, jolloin se kulkee nyt hieman tiheämmässä metsässä tai voit lähteä Lohijoen ylittävän sillan yli toiselle puolelle luontopolulle. Joissakin paikoissa on huomioitava, että polku on hyvin lähellä penkan reunaa ja voi olla kostealla säällä liukas. Kodalle vievän polun risteyksestä on enää n. 600 metrin matka takaisin lähtöpaikalle. 


Polun varren kasvillisuus on tällä välillä ehkä mielenkiintoisimmillaan, sillä kulkija saattaa havaita selkeän kangaskortekasvuston polun molemmin puolin, joka muistuttaa minikokoista bambumetsikköä. Tähän kannattaa kiinnittää huomio. Samalla osuudella kasvaa myös merkittävästi riidenliekoja. Polun loppuosalla on aivan harjanteen reunalle rakennettu kulkusilta, josta on näkymä alas koskelle. Tämä paikka on valokuvaajien suosima. 

Luontopolku on viitoitettu ja polun varrella on luonto ja havaintotauluja kertomassa alueen luonnosta ja historiasta. 

Huomioitava: Tynnyrikosken luontopolulla on avotulenteko ja maastoliikenne kielletty.