Toimenpidelupa
Rakennusluvan sijasta voit hakea toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen rakentamiseen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Tarvitset toimenpideluvan myös huoneiden käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä rakennusten kantavien rakenteiden muutoksissa kuten kattokaltevuuden muutoksessa. Myös maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen (maalämpö) tarvitset tämän luvan.

Toimi näin

Tee toimenpidelupahakemus ensisijaisesti Lupapisteessä. Lomakkeet löytyvät myös Rakennusvalvonnan lomakkeet -sivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät.

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy rakennusvalvonnan taksan mukaan. Paperisena toimitetuista hakemukista peritään asiakirjataksan mukainen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksu.

Voimassaoloaika

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI

Käytämme lupapistettä, lupapiste-sivulle.

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi

Asiointikanavat

Lupapiste

Puhelinnumerot
Haapajärvi +358 444456154
Reisjärvi +358 403008262

Puhelinnumerot
Haapajärven ja Reisjärven rakennuslupa-asiat +358 444456153
Kärsämäen rakennuslupa-asiat +358 403008260