Toimenpideilmoitus
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt toimenpideilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimi näin

Toimenpideilmoitus tehdään Lupapisteessä tai Rakennusvalvonnan lomakkeet -sivulta löytyvällä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Ehdot ja kriteerit on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä.

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy rakennusvalvonnan taksan mukaan. Paperisena toimitetuista hakemuksista peritään asiakirjataksan mukainen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksu.

Voimassaoloaika

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI

Me käytämme lupapistettä, lupapiste-sivulle.

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi

Asiointikanavat

Lupapiste

Puhelinnumerot
Haapajärven ja Reisjärven rakennuslupa-asiat +358 444456153
Kärsämäen rakennuslupa-asiat +358 403008260

Puhelinnumerot
Haapajärvi +358 444456154
Reisjärvi +358 403008262