Purkamislupa
Tarvitset rakennuksen tai sen osan purkamista varten purkamisluvan
  • jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai
  • alueella on voimassa rakennuskielto tai
  • jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos et tarvitse toimenpiteeseen purkamislupaa, tee purkamisilmoitus.

Toimi näin

Hae purkamislupaa tai jätä purkamisilmoitus sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Silloin kun lupaa ei tarvita, tee purkamisilmoitus rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Maksullisuustieto

Lupamaksu peritään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaan.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 3 vuotta luvan myöntämisestä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI