Kiinteistörekisteri
Kaupunki vastaa asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta. Se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä alueista.

Toimi näin

Kiinteistörekisterin tietoja saat Haapajärven kaupungin kaavoitus- ja mittauspalveluista (2. kerros) sekä maanmittauslaitokselta. Tiedot ovat maksullisia.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada tietoja omistamistaan kiinteistöistä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Maanmittausteknikko +358 444456143