Kaavoitus- ja mittauspalvelut

Teknisten palvelujen kaavoitus ja mittaus vastaa Haapajärven kaupungissa tehtävistä
yleis- ja asemakaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinnasta ja konsulttityönä tehtävien suunnitelmien valvonnasta.