Rajankäynti asemakaava-alueella
Rajankäynti on virallinen kiinteistönmääritystoimitus, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajankäynti tehdään, jos rajamerkki on kadonnut tai rajan paikka on epäselvä.

Toimi näin

Rajankäyntiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kaupungin maanmittauspalveluihin.Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee.

Kenelle ja millä ehdoinRajankäyntiä haetaan kirjallisesti. Hakijan on omistettava kiinteistö, jonka rajaan hakemus liittyy. Rajankäynti on maksullinen toimitus.

Maksullisuustieto

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Tausta ja lainsäädäntö

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon. Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Jos rajamerkki on vaarassa tuhoutua esimerkiksi kaivutyön takia, tulee rajankäyntiä hakea ennen töihin ryhtymistä.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rajankäynneistä ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Toimipiste

Ronkaalankuja 2 B
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Kartoittaja +358 444456278