Tonttien varaus ja myynti

Omakotitonttien varaaminen

Tonttien varauksessa jatkuva hakumenettely eli varataan siinä järjestyksessä kuin hakemuksia tulee. Varausaika yksi (1) vuosi. Ei varausmaksua.

Vahvistettu tontinvaraus oikeuttaa hakemaan rakennusluvan. Kauppakirja allekirjoitettava ennen rakennustöiden aloittamista. Varaaja/ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja alueen rakentamistapa ohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Varaaja/ostaja vastaa rakennushankeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimuksien suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. Varaus sitoo varaaja heti.

Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti.
Ellei kauppaa ole tehty vuoden (1) sisällä, katsotaan varaus rauenneeksi.


Omakotitonttien myyminen

Tonteilla jatkuva hakumenettely. Tonttien neliöhinnat eri alueilla jakaantuvat seuraavasti:

  • 1,02 €/m² Koivuhaan alueella
  • 3,36 €/m² Jukolan alueella, Eeronkadulla 1 €/tontti (3 kpl)
  • 4,00 €/m² Jukola II -alueella
  • 4,00 €/m² Ylipään alueella
  • 10,00 €/m² Kiepin alueella
  • 6,50 €/m² Savimäenpuhdon alueella

Tontin hinnan lisäksi peritään lohkomiskulut.
Ostaja sitoutuu aloittamaan rakentamisen kahden (2) vuoden sisällä kaupantekohetkestä. Määräaikaa voidaan hakemuksesta tarvittaessa pidentää.


Yksityisten omistamat tontit

Yksityisten omistamasta kaupungin tonttipörssiin myytäväksi ilmoitetusta tontista saa omistaja-ja tonttitiedot maanmittausteknikolta. Tontit ostetaan suoraan tontin omistajalta.


Muita rakentajaa koskevia tietoja

Rakentamisen suunnittelun alussa on syytä ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.
Lainhuuto haetaan Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta Ylivieskasta.
Rakennuslupahakemus jätetään Haapajärvellä valvontatoimistoon.
Vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen hoitaa Haapajärven Vesi Oy
Kaukolämpösopimuksen hoitaa Haapajärven Lämpö Oy
Sähkönjakelusta Haapajärvellä vastaa sähköverkkoyhtiö Elenia Oy. Alla hyödyllisiä linkkejä Elenian palveluihin:

Sähköliittymät
Elenia Oy:n verkkoalueella hinnan sähköliittymälle saat helposti hintalaskurilla. www.elenia.fi/sahko/liittymat

Sähkökatkot
Elenia Oy:n sähkökatkotilanteen voit katsoa alueittain sähkökatkokartalta. www.elenia.fi/sahko/sahkokatkotilanne

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot
Ennen maankaivutöiden aloittamista on varmistettava, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä.
www.elenia.fi/sahko/kaapelinnaytto
www.kaivulupa.fi

Sähköverkon maakaapelointihankkeet
Elenia Oy:n säävarman sähköverkon maakaapelointihankkeet voit katsoa kartalta. www.elenia.fi/sahko/saavarma

Turvallisuus sähköverkossa
Turvallisuus on otettava aina huomioon sähköverkon läheisyydessä toimiessa. www.elenia.fi/sahko/turvallisuus

Puunkaato sähköverkon läheisyydessä
Elenia Oy:n verkkoalueella puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä saa neuvontaa ja apua. www.elenia.fi/sahko/puunkaatoapu