Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ympäristölautakunta ja sen alaiset viranhaltijat toimivat mm. rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Palveluja tuotetaan myös yhteistoimintasopimuksen mukaisille sopijakunnille.

Ympäristölautakunnassa on kahdeksan jäsentä. Kunkin sopijakunnan valtuusto nimeää lautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti kuun viimeisenä keskiviikkona. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haapajärven yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja toimitetaan myös sopijakunnille.

 

Ympäristölautakunta 2023-2025

Puheenjohtaja
 

Armas Niemi, Pyhäjärvi
varapuheenjohtaja

Mika Autio, Kärsämäki

Hilkka Lindberg, Reisjärvi

Merja Liuska, Pyhäjärvi

Päivi Ojala, Kärsämäki

Jarkko Savola, Reisjärvi

Hilkka Soranta, Haapajärvi