Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii maankäytön suunnittelusta ja yhdyskuntarakentamisen edellyttämistä palveluista sekä kaupungin toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta.

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia myös muiden kaupungin teknisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Teknisen lautakunnan tiejaos toimii lain yksityisistä teistä tarkoittamana tielautakuntana.

Kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo 18.30, kaupungintalon kokoushuone 2:ssa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Tekninen lautakunta 2021-2025


Raimo Salomaa
Puheenjohtaja
raimo.salomaa@haapajarvi.fi

Eino Törölä
Varapuheenjohtaja
eino.torola@haapajarvi.fi

Aila Kukkola
aila.kukkola@haapajarvi.fi

Anne Niemi-Korpi
anne.niemi-korpi@haapajarvi.fi

Lauri Nivala
lauri.nivala@haapajarvi.fi

Aki Siekkinen
aki.siekkinen@haapajarvi.fi

Katja Sikala
katja.sikala@haapajarvi.fi

Jouko Pekonen
jouko.pekonen@haapajarvi.fi

Mirjami Räisänen
mirjami.raisanen@haapajarvi.fi