Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien ikäihmisen ja vammaisten sekä heidän järjestöjensä yhteiselin, joka vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Painopisteenä ovat ikääntyneen ja vammaisen väestön hyvinvointi, terveys, osallisuus, asuminen, liikkuminen ja suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista. Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvoston työn lähtökohtana on vanhusten ja vammaisten hyvä olo kaupungissamme. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää ikäihmisten ja vammaisten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua, jotta tietoa palveluista olisi kaikkien ulottuvilla.

Neuvoston keskeisiä toimintamuotoja ovat aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen vanhuksia ja vammaisia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Tässä tarkoituksessa neuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta. Neuvosto saa ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnasta omien edustajiensa kautta. Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Haapajärvellä. 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvosto toimii aktiivisessa yhteistyössä naapurikuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolla on edustajat myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoissa. 

 

HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2022 – 2025

Väinö Wassholm, puheenjohtaja, Haapajärven Eläkeläiset ry
Sinikka Kyrö, varapuheenjohtaja, Näkövammaiset ry
Tiina Pietikäinen-Liuska, sihteeri, Haapajärven kaupunki/Hallintopalvelut
Sanna Kananen, Haapajärven Erkat ry
Mirja Hynninen, Suomenselän Muisti ry
Raimo Junnikkala, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys/Haapajärven osasto
Riitta Kuoppala, Haapajärven Sydänyhdistys
Paavo Lähetkangas, Haapajärven Invalidit ry
Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry
Kaarina Hautamäki, Keski-Pohjan Diabetesyhdistys
Erkki Leppälä, Haapajärven seurakunta
Anita Rivander, Haapajärven kaupunki/Sivistyspalvelut
Kari Kestikievari, Haapajärven kaupunki/Tekniset palvelut
 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita ja esityksiä neuvoston sihteerille. Aloitteen tai esityksen tekeminen on mahdollista sähköpostitse osoitteella tiina.pietikainen-liuska@haapajarvi.fi tai kirjeitse osoitteella Haapajärven kaupunki/Vanhus- ja vammaisneuvosto/Sihteeri Tiina Pietikäinen-Liuska, PL 66, 85801 Haapajärvi. Sihteerin tavoittaa puhelimitse numerosta 044 4456 408. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat 1.1.2023 alkaen löytyvät Dynasty Tietopalvelusta Dynasty tietopalvelu : Haapajärven kaupunki (haapajarvi.fi)