Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tehtävänä on:

· Edistää viranomaisten, vanhusten sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

· Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä ja palvelutarpeiden ja -tarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella.

· Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

· Vaikuttaa ympäristön ja laitosten suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

· Edistää vanhusten ja vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

· Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

· Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille sekä muille viranomaisille vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

· Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

· Hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupungin eri hallintokuntien esittämät asiat.

HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2022 – 2025

Väinö Wassholm, puheenjohtaja, Eläkeläiset ry, puheenjohtaja
Sinikka Kyrö, varapuheenjohtaja, Näkövammaiset
Tiina Pietikäinen-Liuska, sihteeri, Haapajärven kaupunki/Hallintopalvelut
Raimo Junnikkala, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys/Haapajärven osasto
Riitta Lintinen-Savikko, Haapajärven Sydänyhdistys
Paavo Lähetkangas, Haapajärven Invalidit ry
Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
Juhani Koistila, Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry
Eija Pietilä, Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry
Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry
Maija Rönkkö, Haapajärven Eläkeliitto
Maritta Savolainen, Keski-Pohjan Diabetesyhdistys
Erkki Leppälä, Haapajärven seurakunta
Anita Rivander, Haapajärven kaupunki/Sivistyspalvelut
Kari Kestikievari, Haapajärven kaupunki/Tekniset palvelut
 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita ja esityksiä neuvoston sihteerille. Aloitteen tai esityksen tekeminen on mahdollista sähköpostitse osoitteella tiina.pietikainen-liuska@haapajarvi.fi tai kirjeitse osoitteella Haapajärven kaupunki/Vanhus- ja vammaisneuvosto/Sihteeri Tiina Pietikäinen-Liuska, PL 66, 85801 Haapajärvi. Sihteerin tavoittaa puhelimitse numerosta 044 4456 408. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat 1.1.2023 alkaen löytyvät Dynasty Tietopalvelusta Dynasty tietopalvelu : Haapajärven kaupunki (haapajarvi.fi)