Tarkastuslautakunta

 

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

-  valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

-  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

-  arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

-  huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

-  valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

-  valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. 

 

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Unto Kananen 
Puheenjohtaja
unto.kananen@haapajarvi.fi

Kauko Nybacka 
Varapuheenjohtaja
kauko.nybacka@haapajarvi.fi

Manne Niskanen
manne.niskanen@haapajarvi.fi

Marja Kantola
marja.kantola@haapajarvi.fi

Hilkka Soranta
hilkka.soranta@haapajarvi.fi

Iiris Tilvis
iiris.tilvis@haapajarvi.fi


Tarkastuslautakunnan sihteeri
Toimistosihteeri Seija Ainassaari
Puh. 044 4456 116
seija.ainassaari@haapajarvi.fi