Keskusvaalilautakunta


Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena valtiollisten ja kunnallisvaalien toteuttamisesta.
Vaalien ennakkoäänestys on järjestetty vuodesta 2004  alkaen kaupungintalolla.

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Jäsen Varajäsenet
sijaantulojärjestyksessä
Osmo Laitila, pj 1. Tapio Honka
Erkki Leppälä 2. Jouni Brandt
Anne Nevasaari, varapj. 3. Alpo Autio
Kauko Nybacka 4. Ari Ojala
Jenni Siekkinen 5. Juho Karppinen

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri:
Hallintosihteeri 
p. 044 4456 115