Kiinteistöveroselvitys

Projektin tarkoitus on saattaa verotuksen piiriin se kaupungin alueella oleva rakennuskanta, mikä kiinteistöverolain mukaan on verotettavaa ja se rakennus kanta, jonka rakennustarkoitus tai kerrosneliömäärä on muuttunut remontoinnin seurauksena. Samalla ajantasaistetaan kaupungin rakennusrekisteri.

 

Ajankohtaista

Kiinteistöveroprojektissa suoritetaan tällä hetkellä kiinteistökäyntejä pientalojen eli omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen osalta.


Puhelimeen ei aina ehditä vastaamaan, joten aiheeseen liittyvät kysymykset pyydetään esittämään sähköpostilla. Asiakaspalvelua hoidetaan perjantaisin, jolloin projektihenkilö vastailee sähköposteihin ja on tavoitettavissa puhelimitse.


Syksyllä kyselylomakkeen palauttaneille ja ilmoituksen halunneille omistajille laitetaan tekstiviestillä ilmoitus tulevasta kiinteistökäynnistä. Käynnin ajankohtaa ei pystytä määrittämään tarkasti. Viesteissä on yleensä viikon aikaväli käynnille. Tekstiviestin vastaanottajan kannattaa tiedottaa tulevasta käynnistä kaikkia talossa asuvia sekä mahdollisia vuokralaisia.


Kiinteistöllä suoritettavia toimenpiteitä ovat rakennusten kunnon tarkastus sekä pinta-alojen tarkastukset. Kaupungin tekemät rakennuskannan päivitykset tulevat maksuun ensi vuodesta eteenpäin, mutta niitä ei tarvitse maksaa takautuvasti menneiltä vuosilta.


Kiinteistöveron muodostumiseen rakennusten osalta liittyy paljon yksityiskohtia, mistä johtuen nykyisissä verotustiedoissa on paljon virheitä. Omistajien yhteistyöhalukkuus helpottaa jokaista osapuolta. Jos kyselylomake on jäänyt palauttamatta sen saa vielä palauttaa 31.08.2021 mennessä.


Rakennuksen kokonaisala eli pinta-ala, joka kuuluu ilmoittaa verohallinnolle ei ole sama kuin huoneistoala. Kokonaisala on rakennuksen pinta-ala laskettuna ulkoseinien mukaan. Näin lasketaan sekä pientalojen että talousrakennusten ja saunojen pinta-alat. Vakituisten asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen kokonaisalasta vähennetään lämpöeristämätön ullakko, lämpöeristämätön kuisti sekä alle 160cm korkeudeltaan olevat tilat. Terasseja ja katoksia ei myöskään lasketa kokonaisalaan.


Verohallinto ottaa kunnilta/kaupungeilta vastaan tietoja:
1) Kokonaan Verohallinnolta puuttuvista rakennuksista
2) Rakennuksista, joiden tiedot olennaisesti muuttuvat siten että verotusarvo kasvaa

Verohallinto ei ota kunnilta/kaupungeilta vastaan tietoja:
1) Puretuista rakennuksista
2) Rakennuksista, joiden tiedot muuttuvat siten että Verotusarvo alenee


Puretut ja aiemmin virheellisesti liian suurella pinta-alalla tai väärillä varustelutasoilla verolla olevat rakennustiedot muutetaan projektissa vastaamaan nykyhetkeä kaupungin omiin tietoihin sekä Väestötietojärjestelmään, mutta asiakkaan on hoidettava tiedonsiirto Verohallinnolle omatoimisesti. Tiedon saa välitettyä OmaVerossa. Ilmoituksen voi tehdä seuraavana ilmoitusaikana, joka on ensi keväänä.

Seuraavaksi

Kun pientalojen kiinteistökäynnit on saatu suoritettua, käydään läpi rivitalo- ja kerrostaloasunnot. Sen jälkeen myymälärakennukset, teollisuusrakennukset, toimistorakennukset ja voimalaitokset yms.

 

Yhteystiedot

Projektityöntekijä Isto Vainio, puh. 044 4456 461, sähköposti isto.vainio@haapajarvi.fi