Lasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti, lapsella on oikeus

- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (huoltaja / toinen vanhemmista äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, kotihoidontuella tai työttömänä)

- esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella (esiopetus sisältää 20- tuntisen varhaiskasvatusoikeuden eskareille)

- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien kokoaikaisen työn, opiskelun tai lapsen / perheen erityisestä syystä

Hoitopaikan hakeminen

Haapajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Jätä hakemus tästä.

 

Tutustu alla olevasta linkistä varhaiskasvatuksessa käytettävien Abilita Päivähoito- ja Päikky -tietojärjestelmien tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste

 

Lisätietoja antavat

Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Hattunen
puh. 044 445 6172

Päiväkodin johtaja
Anu Sippola
puh. 044 445 6186

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Sanna Suhonen
puh. 044 445 6173