Lasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

 

Varhaiskasvatuslain mukaisesti alle kouluikäisellä lapsella on oikeus vanhempainrahakauden päätyttyä varhaiskasvatukseen.

Lasten huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Hoitopaikan hakeminen

Haapajärven kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Jätä hakemus tästä.

  • Tarkempia tietoja saat "Info varhaiskasvatuspaikkojen hakemisesta 1.8.2023" liitteestä tämän sivun alareunasta

 

Tulotietojen toimittaminen asiakasmaksun vahvistamista varten

Tuloina tulee toimittaa hoidon alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 4:een päivään mennessä seuraavat huoltajien tulotiedot:

- viimeksi vahvistettu Verotuspäätös tuloverosta -lomake kaikkine sivuineen

- huoltajien palkkatulot tai muut huomioon otettavat tulot voit tarkistaa tästä

- tiedot voi toimittaa joko paperisena osoitteella Haapajärven kaupunki/ varhaiskasvatus, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

tai sähköpostiin varhaiskasvatus@haapajarvi.fi

 

Tutustu alla olevasta linkistä varhaiskasvatuksessa käytettävien Abilita Päivähoito- ja Päikky -tietojärjestelmien tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Varda tietosuojaseloste

Vardainfo/  Vardainformation

 

 

Lisätietoja antavat

Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Hattunen
puh. 044 445 6172

Päiväkodin johtaja
Anu Ekman
puh. 044 445 6186