Hakeminen

 

Varhaiskasvatuslain mukaisesti alle kouluikäisellä lapsella on oikeus vanhempainrahakauden päätyttyä varhaiskasvatukseen.

Lasten huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Esiopetusikäisen täydentävä varhaiskasvatus tai hoito

Haapajärven kaupungissa esiopetuksen järjestämisestä vastaa koulutoimi. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025 KJS:n koululla ja Parkkilan koululla.

Esioppilaiden täydentävään varhaiskasvatukseen ja hoitoon on tarjolla kolme vaihtoehtoa:

  1. Hakeminen huoltajan työn tai opiskelun perusteella esiopetusta järjestävien koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan erillisellä lomakkeella. Esioppilaiden ap/ip -hoito on koulujen kerhotoiminnan yhteydessä maksutonta. Sitä järjestetään lukuvuonna 2024-2025 K.J.S:n koululla ja Parkkilan koululla ma-pe klo 06.30-17.15. Mikäli lapsella on tarvetta ap/ip -hoitoon koulujen loma-aikoina, ko. ajoille on erilliset maksut.
  2. Hakeminen täydentävään varhaiskasvatukseen tapahtuu varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta: https://www.haapajarvi.fi/hakeminen. Maksut perustuvat varhaiskasvatuksen tuloihin perustuvaan maksujärjestelmään. Kuljetus hoitopaikan ja koulun välillä järjestetään.
  3. Vuorohoitoa tarvitseville haku varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta: https://www.haapajarvi.fi/hakeminen. Vuorohoito järjestetään päiväkoti Kartanossa. Hoidontarve on lapsella epäsäännöllinen, ma-su, klo 00.00-24.00 välillä ja se perustuu molempien huoltajien yhteen sovitettuihin työaikoihin/iltaopiskeluun. Kuljetus hoitopaikan ja koulun välillä järjestetään. Vuorohoitopaikkaa ei ole oikeutta käyttää huoltajan vapaa- tai loma-aikoina. 

Hoitopaikan hakeminen

Haapajärven kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Jätä hakemus tästä.

  • Tarkempia tietoja saat "LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKEMINEN HAAPAJÄRVELLÄ 1.8.2024 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE" liitteestä tämän sivun alareunasta

Hoitopaikan vastaanottamisen linkki avautuu tästä.

 

Tutustu alla olevasta linkistä varhaiskasvatuksessa käytettävien Abilita Päivähoito- ja Päikky -tietojärjestelmien tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Varda tietosuojaseloste

Vardainfo/  Vardainformation

Lisätietoja antavat

Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Hattunen
puh. 044 445 6172

Päiväkodin johtaja
Anu Ekman
puh. 044 445 6186