Asiakasmaksut

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatus

Haapajärven varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu määritellään ja peritään ennalta sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoitomaksuun vaikuttaa myös varattujen hoitoaikojen ylitykset lapsen toteutuneissa hoitoajoissa. Palveluntarve varataan ensimmäisessä varhaiskasvatushakemuksessa, mutta sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin voi tehdä muutoksia myöhemmin, vaikka kuukausittain. Muutokset tulee ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta aina ennen seuraavan kuukauden alkamista, jolle muutosta haetaan.

Vaihtoehdot kuukausittaisille varattaville hoitoajoille löydät asiakasmaksuesitteestä!

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kansaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan laskennallinen osuus, mikäli ei toimiteta todistusta saadusta lomarahasta.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

 

Tulotietojen toimittaminen asiakasmaksun vahvistamista varten

Tuloina tulee toimittaa hoidon alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 4:een päivään mennessä seuraavat huoltajien tulotiedot:

- viimeksi vahvistettu Verotuspäätös tuloverosta -lomake kaikkine sivuineen

- huoltajien palkkatulot tai muut huomioon otettavat tulot voit tarkistaa tästä

Tulotiedot voit ilmoittaa tästä linkistä