Varhaiskasvatuksen vuorohoito
Vuorohoito on hoitoa, kasvatusta ja opetusta niille päivähoidossa oleville lapsille, joiden hoitoaika vanhempien työstä johtuen alkaa aamuisin ennen klo 6:00 tai jatkuu klo 17:30 jälkeen tai lapsella on hoidon tarve öisin/viikonloppuisin. Vuoropäivähoitoa järjestetään Päiväkoti Kartanon päiväkodissa.

Jos lapsen ilta- tai yöaikainen hoidon tarve päättyy, lapsi siirtyy päiväsaikaan tarjottavan varhaiskasvatuksen piiriin.


Toimi näin


Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Mikäli hoidontarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan täyttämällä varhaiskasvatushakemus ja palauttamalla se varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Hakemukseen tulee liittää täytetty tuloselvityskaavake sekä riittävät selvitykset perheen bruttotuloista (lisätietoa toimitettavista tulotiedoista tuloselvityskaavakkeessa).

Mikäli perhe ei liitä hakemukseen tulotietojaan, vahvistetaan maksuksi asiakasmaksulain
mukainen korkein asiakasmaksu.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Vastuksenkatu 15
85800 HAAPAJÄRVI