Päiväkoti Kartano on 0-6 vuotiaille tarkoitettu vuorohoitopäiväkoti. Aukioloaika määräytyy lasten tarpeen mukaisesti. Päiväkodissa on kaksi ryhmää: pienten ryhmä (0-3-vuotiaat) Hippiäiset ja 3-6 - vuotiaille tarkoitettu Peukaloiset. Päiväkoti Kartano on luontopäiväkoti. Toimintaan kuuluu luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina. Päiväkodissa tehdään luontoretkiä, tutustutaan eläimiin ja kasveihin. Ulkoillaan joka säällä, kierrätetään sekä askarrellaan kierrätys- ja luonnon materiaaleista. Myös sadut, lorut, laulut ja leikit kuuluvat päivittäiseen toimintaan.
Vastuksenkatu 15, HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot

Päiväkodin johtaja +358 0444456186

Sähköpostiosoitteet

Verkkosivustot

Osoitteet

Vastuksenkatu 15
85800 HAAPAJÄRVI