Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito
Haapajärvellä katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa pääosin kaupunki. Joidenkin pienempien kokonaisuuksien, muun muassa torialueen kunnossapito, hankitaan ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.

Toimi näin

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kaupungin työnjohtajaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.


Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Toimipiste

Rajakatu 24
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
+358 444456276