Yksityistieavustukset
PERUSKORJAUS

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien peruskorjaukseen. Haapajärvellä avustusta myönnetään ELY-keskuksen hyväksymään hankkeeseen ja käytännössä avustus maksetaan ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Avustus määräytyy valtionavustusprosentin mukaisesti ja maksetaan ELYn maksatuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten perusteella siten, että kaupungin avustus on 7% valtionavustusprosentin ollessa 70% ja 5% valtionavustusprosentin ollessa 85%.


TALVIAURAUS

Haapajärvellä kaupunki vastaa yksityisteiden talviaurauksesta ja laskuttaa vuosittain kiinteistön omistajilta omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden määrä on sidottu maanrakennusindeksiin. Vuoden 2024 omavastuuosuus on 65€. Aurauksen piiriin liittyminen on vapaaehtoista.

Toimi näin

PERUSKORJAUS

Tiekunta voi hakea peruskorjausavustusta. Lisätietoja voit kysyä kaupungin tekniseltä johtajalta tai yhdyskuntateknikolta.


TALVIAURAUS

Talviauraukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kaupungin työnjohtajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että
1. tielle on perustettu tiekunta
2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

PERUSKORJAUS


Yksityisteiden peruskorjausavustusta myönnetään ELY-keskuksen hyväksymälle peruskorjaushankkeelle.

TALVIAURAUS


Yksityisteiden talviaurauksen piiriin pääsee ilmoittamalla siitä työnjohtajalle ja maksamalla vuosittaisen omavastuun. Edellytyksenä on, että kaikki tien osakkaat hyväksyvät auraukseen liittymisen.

Maksullisuustieto

Yksityisteiden talviaurauksesta perittävä omavastuu on sidottu maanrakennusindeksiin. Vuonna 2024 omavastuu on 65 €.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Rajakatu 24
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
+358 444456147

Puhelinnumerot
+358 444456145

Puhelinnumerot
+358 444456276