Kunnan vuokra-asunnot
Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot tarjoaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja Haapajärven alueella. Tervetuloa asukkaaksemme, muiden noin 7 500 asukkaan joukkoon!

Toimi näin

Asuntohakemus tehdään sähköisesti. Asuntohakemuksessa voit määritellä sinua kiinnostavat asuinalueet ja asuntoa koskevat toiveet. Hakemuksessa on oltava kaikkien asuntoon muuttavien henkilöiden tiedot. Ota yhteyttä kiinteistösihteeriin, jos et pysty täyttämään sähköistä hakemusta.

Kiinteistösihteeri, p. 044 4456 131

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Asunto-olojen kehittämisen tarkoituksena on turvata kuntalaisille mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.