Kartat
Kaavoitus- ja mittauspalvelut ylläpitää mm. asemakaava-alueen pohjakarttaa, haja- ja kaava-alueiden osoitekarttoja sekä ajantasa-asemakaavakarttaa.

Osoite- ja opaskartat löytyvät kaupungin internetsivuilta.

Ajantasa-asemakaavakartta sekä asemakaavat alueittain kaavamääräyksineen löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

Numeerista kartta-aineistoa voi tilata kaupungin kartanpiirtäjältä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Palveluvalikko

Puhelinnumerot
Maanmittausteknikko +358 444456143