Kartasto- ja paikkatietopalvelut
Kaavoitus- ja mittauspalvelut ylläpitää mm. asemakaava-alueen pohjakarttaa, haja- ja kaava-alueiden osoitekarttoja sekä ajantasa-asemakaavakarttaa.

Osoite- ja opaskartat löytyvät kaupungin internetsivuilta.


Ajantasa-asemakaavakartta sekä asemakaavat alueittain kaavamääräyksineen löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

Numeerista kartta-aineistoa voi tilata kaupungin kartanpiirtäjältä.

Toimi näin

Voit tutustua kaupungin osoite- ja opaskarttoihin kaupungin internetsivuilla. Karttapalvelusta löydät ajantasa-asemakaavakartan sekä asemakaavat alueittain kaavamääräyksineen. Jos haluat tilata numeerista kartta-aineistoa, ota yhteyttä kaupungin kartanpiirtäjään.
Numeerinen kartta-aineisto on maksullista.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Maanmittausteknikko +358 444456143