Varhaiserityiskasvatus
Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää, jossa lapsen tarvitsema kasvun tuki suunnitellaan yksilöllisesti.
Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhemman ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen erityisen tuen tarve. Tukitoimet lapsen kasvun ja kehityksen etenemisen vahvistamiseksi aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tarvittaessa arvioinnin ja tuen suunnittelun tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI